LASSE PELTONEN, valtuutettu

Keskustelu käy kuumana Salpausselän kuntajakoselvityksen ympärillä. Hollolassa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa kuultiin pää-asiassa kannanottoja liitoksen tuomista huonoista puolista ja kritiikki kohdistui selvitystyön ylioptimismiin, mikä varmasti osittain pitää paikkansa. Tulevaisuutta on kovin vaikea ennustaa ja juurikin tästä syystä asia on vaikea. Hollolan valtuusto on joutunut tekemään kovia päätöksiä oman talouden sopeuttamisen suhteen, koulujen ja lukion lakkautukset toimivat tästä ikävänä esimerkkinä. En usko, että ajat juurikaan tulevat helpottumaan jatkossa, kuten Hollolan talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi kannanotossaan rohkeasti on tuonut esille. Hänen näkemyksensä mukaan kuntaliitos on perusteltu. Hän perustaa kantansa tietoon, jota on saanut toimiessaan Salpauskunta- selvityksen henkilöstö- ja talousryhmän sihteerinä. Uskoisin hänen olevan melko objektiivinen asiantuntija tässä ”suurten tunteiden” asiassa.

Pääsin mukaan Paavolan uuden pelastusaseman vihkijäistilaisuuteen ja kuuntelin siellä juhlapuheita. Mieleeni jäi puhe, jossa käsiteltiin meidän yhteisen Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen ”synnytystuskia”. Puheessa ilmeni, ettei tie ollut helppo. Pelastustoimien yhdistämisessä suurin kritiikki kohdistui Päijät-Hämeen kuntien erilaisuuteen ja eroavaisuuksiin toimintakulttuureissa. No hanke saatiin vietyä läpi, kun ymmärrettiin, että kaikille yhteinen tehtävä on järkevää toteuttaa yhteisvoimin. Tämä on oiva esimerkki hyvästä alueellista ja tehtävälähtöistä päätöksenteosta! No ekonomiset asiat aiheuttavat edelleenkin hieman parranpärinää siitä, kuka maksaa ja kuinka paljon?! Ehkä sekin loppuisi, mikäli kulut maksettaisiin samasta pussista? Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen tulokset ovat kuitenkin olleet valtakunnallisesti, ekonomisesti ja laadullisesti vertailtuna erittäin hyviä.

Syyskuun lopun äänestyksen tuloksella on molemmissa tapauksissa kauaskantoiset vaikutukset. Äänestys voi olla tiukka tai sitten se ei ole. Veikkaan kuitenkin, ettei Hollolassa mennä niin tiukalle kuin Lahden Sibelius-talossa aikanaan. Itselle asia on ainakin äärimmäisen vaikea, sillä ennustajan lahjaa minulla ei ole. Tämän johdosta teen päätöksen syyskuun lopulla, sillä tiedolla ja taidolla mitä minulla on. Lähestyn asiaa tehtävälähtöisesti. Meillä on täällä Päijät-Hämeen alueella yhteisiä tehtäviä kuten terveydenhuolto, sivistystoimi, pelastustoimi, rakennustoimi ym., jotka pitää järjestää. Kysymys kuuluukin: miten ne hoidetaan yhdessä laadullisesti parhaiten ja kustannustehokkaimmin? Se on varmaa, että yhteistyökykyä, avointa ja tehtävälähtöistä yli puolue- ja kuntarajojen kattavaa politiikkaa tarvitaan, kävi äänestyksessä miten tahansa! Itse olisin jopa valmis ottamaan asiaan aikalisän ja miettimään asiaa uudestaan sote-ratkaisun ja uuden hallituksen muodostamisen jälkeen…

Lasse Peltonen, valtuutettu, Hollola

Maailma ei ole täydellinen, mutta siitä voidaan tehdä paras mahdollinen mikä on saatavilla!

Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS